TERMEN-LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DECLARAȚIEI UNICE

Contribuabilii mai au timp câteva zile să depună Declarația Unică. Data de 30 iunie este termen limită pentru depunerea acesteia. Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în format pe hârtie, direct la registratura organului fiscal, sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Declaraţia unică, privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative.
La rectificarea declarației se vor avea în vedere următoarele:

  • declarația inițială este declarația care nu are nicio bifă de rectificativă selectată;
  • este permisă depunerea unei singure declarații inițiale;
  • declarația rectificativă este declarația cu cel puțin o bifă de rectificativă selectată;
  • o declarație rectificativă care rectifică ambele capitole (capitolul I și II) trebuie sa aibă ambele bife de rectificare selectate.
    Ce este caracteristic acestei declarații este faptul că se aplică un sistem de bonificații, care se referă, pe de o parte, la depunerea în format electronic a declarației și, pe de altă parte, la plata până la data de 30 iunie a sumelor datorate și declarate prin acest tip de formular.