Legea nr.506/2004

Prevederile art.4 din Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice

ARTICOLUL 4

Confidențialitatea comunicărilor

(1) Confidențialitatea comunicărilor transmise prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului, precum și confidențialitatea datelor de trafic aferente sunt garantate.

(2) Ascultarea, înregistrarea, stocarea și orice altă formă de interceptare ori supraveghere a comunicărilor și a datelor de trafic aferente sunt interzise, cu excepția cazurilor următoare:

a) se realizează de utilizatorii care participă la comunicarea respectivă;

b) utilizatorii care participă la comunicarea respectivă și-au dat, în prealabil, consimțământul scris cu privire la efectuarea acestor operațiuni;

c) se realizează de autoritățile competente, în condițiile legii.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu aduc atingere posibilității de a efectua stocarea tehnică necesară, în scopul transmiterii comunicării, în condițiile respectării confidențialității.

(4) Prevederile alin. (1) și (2) nu aduc atingere posibilității de a efectua înregistrări autorizate, în condițiile legii, ale comunicărilor și datelor de trafic aferente, atunci când acestea se realizează în cadrul unor practici profesionale licite, în scopul de a furniza proba unui act comercial sau a unei comunicări realizate în scopuri comerciale.

(5) Utilizarea unei rețele de comunicații electronice în scopul stocării de informații în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator ori al obținerii accesului la informația stocată în acest mod este permisă numai cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiții:Modificări (1), JurisprudențăReviste (1)

a) abonatului sau utilizatorului în cauză i s-au furnizat informații clare și complete, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2001, între altele cu privire la scopul în care se efectuează stocarea sau accesul la informația stocată;

b) abonatului sau utilizatorului în cauză i s-a oferit posibilitatea de a refuza stocarea sau accesul la informația stocată.

(6) Prevederile alin. (5) nu aduc atingere posibilității de a efectua stocarea sau accesul tehnic în următoarele cazuri:Modificări (1)

a) atunci când aceste operațiuni sunt realizate în scopul exclusiv al efectuării sau facilitării transmiterii unei comunicări printr-o rețea de comunicații electronice;

b) atunci când aceste operațiuni sunt strict necesare pentru furnizarea unui serviciu al societății informaționale, solicitat expres de abonat sau utilizator.