SĂPTĂMÂNA PATIMILOR

Săptămâna Patimilor exprimă  perioada de la Florii până  în Sâmbata cea Mare, inclusiv. Conform rânduielilor canonice, în această săptămână  se ajunează  până  spre seară . Caracteristica esenţială a acestei săptămâni sunt Deniile..

Deniile se săvârşeşc  începând cu seara Floriilor, până în Vinerea Mare, când se cântă Prohodul Domnului. Cuvântul “denie” vine de la slavonescul “vdenie” şi înseamnă priveghere sau slujbă nocturnă. În Transilvania, întâlnim cuvântul “straste” pentru denii. Acest termen are semnificaţia de “patimă”. Expresia “a merge in strasti” înseamnă “a merge la denii”.

Joia Patimilor este închinată amintirii a patru evenimente deosebite din viaţa Mântuitorului: spălarea picioarelor ucenicilor, ca pildă de smerenie, Cina cea de Taină la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, rugăciunea arhierească şi începutul patimilor prin vinderea Domnului. După ce a săvârşit Cina cea de Taina, Mântuitorul le dă ucenicilor o noua poruncă: “Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.” Nu întâmplător în faţa Sfântului Potir, noi spunem Mântuitorului: “Nu-ţi voi da sărutare ca Iuda, nu voi spune Taina Ta vrăjmaşilor Tăi; ci, ca tâlharul mărturisindu-ma, strig Ţie: Pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia Ta”.

În Vinerea Mare se face pomenirea de sfintele, înfricoşătoarele şi mântuitoarele Patimi ale Mântuitorului şi de mărturisirea tâlharului celui recunoscător care a dobândit raiul. Patimirile Domnului sunt numite sfinte, mântuitoare şi înfricoşătoare. Sfinte pentru ca Cel ce suferă este Fiul lui Dumnezeu, mântuitoare pentru ca Cel ce pătimeşte nu este un simplu om .

În Sfânta şi Marea Sâmbată  prăznuim îngroparea lui Hristos cu trupul şi pogorârea la iad cu dumnezeirea pentru a ridica din stricăciune la viaţa veşnică  pe cei din veac adormiţi.

Rânduiala Bisericii noastre este că îndată după ce se spun cu cântare cuvintele în care facem prohodirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, îndată după aceea se pomeneşte Învierea.

Ajunşi în ziua Sfintei Învieri, Biserica ne cere:

“În Ziua Învierii să ne luminăm cu prăznuirea şi unii pe alţii să ne îmbrăţişăm, şi să le zicem fraţi şi celor ce ne urăsc pe noi şi aşa să strigăm: Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”.