SE DEPUNE DECLARAȚIA UNICĂ

A fost publicat Ordinul ANAF, care adoptă modelul Declarației unice din acest an. O informare de interes este aceea că termenul-limită de depunere, din acest an, este data de 15 martie. Declarația unică se adresează contribuabililor persoane fizice, care au realizat în anul 2019, venituri extrasalariale supuse impozitului pe venit prin declarare la autoritatea fiscală.

Categoriile de venituri ce impun depunerea declarației unice sunt:

  • activităţi independente, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă;
  • cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Rolul declarației este de regularizare a impozitului pe venit pentru anul 2019, ocazie cu care eventualele impozite și asigurări sociale datorate pentru acest an se achită până pe data de 15 martie 2020 și, de asemenea, declarația se va depune pentru veniturile estimate și asigurările sociale pentru anul 2020.

Declarația unică se poate depune direct la registratura autorității fiscale; prin poștă, cu confirmare de primire, dar și prin sistemul de depunere electronică a declarațiilor la distanță, adică în spațiul privat virtual sau prin e-guvernare.ro.