CE SE ÎNTÂMPLĂ CU SERVICIILE MEDICALE?

În contextul decretării stării de urgență pe teritoriul României, și Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinți a implementat mai multe măsuri de prevenție, fără a restricționa drepturile și facilitățile pe care solicitanții le au. De asemenea, reprezentanții instituției le recomandă mehedințenilor să depună formularele on-line sau pe mail.

De asemenea, la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate Județene, va fi aplicată o serie de modificări ale prevederilor legale referitoare la modul de acordare și decontare a serviciilor medicale și farmaceutice. Astfel, pentru pacienții cu boli cronice cu tratament stabilizat, medicii de familie vor putea elibera prescripție medicală fără a mai fi necesară o nouă reevaluare la medicul specialist în această perioadă.

Pentru pacienții cu boli cronice aflați în tratament cu medicamente, care, în mod normal, sunt prescrise de către medicii specialiști, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat, ce se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, în baza documentelor medicale (bilet de ieșire din spital, scrisoare medicala) și/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere, în această perioada, medicul de familie va putea emite prescripție cu aceste medicamente“, a transmis CNAS.

Serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.