STIMULENTE PENTRU ANGAJAREA ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR

Angajatorii care încadreză în muncă elevi sau studenți pe timpul vacanței de vară, vor beneficia de stimulente financiare lunare! Valoarea acestor stimulente se ridică la suma de 250 de lei/lună, pentru fiecare elev și student angajat.

Pe perioada vacanţei de vara, angajatorii mehedințeni care vor încadra elevi și studenți în câmpul muncii, vor beneficia de ajutor bănesc, bani provențti din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Diferenţa dintre stimulentul lunar acordat şi salariul realizat este suportată de către angajator, din fonduri proprii.

Beneficiază de stimulentul financiar lunar, angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi, în baza următoarelor documente:

a) contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;
b) contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinti, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor.