Sfânta Lumină de la Ierusalim

În mod suprafiresc ea este o minune dumnezeiască necuprinsă de mintea noastră, care se repetă din an în an, în Sâmbăta Mare, de aproape 20 de veacuri. Este cea mai mare minune din zilele noastre văzută atât de credincioşi, cât şi de necredincioşi. Este minunea care uimeşte toată mintea şi dovedeşte oamenilor până la sfârşitul veacurilor că Hristos, lumina lumii şi Mântuitorul sufletelor noastre, a înviat din morţi a treia zi, dăruind tuturor viaţă veşnică

Despre felul cum se săvârşeşte această minune a aprinderii sau mai corect spus, a venirii Sfintei Lumini pe Mormântul Domnului, s-a scris prea puţin. Nici in zilele noastre nu se vorbeşte cât s-ar cuveni despre această negrăită minune. Biserica Ortodoxă din Ierusalim nu acceptă nici un fel de publicitate zgomotoasă, nici discuţii şi scrieri polemice pe această temă. Cine crede în Hristos şi voieşte să vadă o mare minune a zilelor noastre, cine doreşte să se întărească mai mult în dreapta credinţă, să meargă la Mormântul Domnului şi va vedea minune negrăită.Şi acum să relatăm pe scurt cum se aprinde Sfânta Lumină la Sfântul Mormânt. Sfânta Lumină se aprinde pe Mormântul Domnului nostru Iisus Hristos în Sâmbăta Mare, ziua, între orele 12.30-13.30, în timpul Vecerniei Mari.

Se ştie că, de-a lungul secolelor, Sfânta Lumină nu se aprinde decât numai la ortodocşi, ca o dovadă incontestabilă că numai ei păstreaza dreaptă credinţa apostolică. Este cea mai puternică dovadă care marturiseşte că Ortodoxia este credinţa cea adevărată.Este controlat încă din noaptea Vinerii Mari, dupa prohod, de către caţiva poliţişti civili necreştini – un arab, un turc şi o persoană din partea statului Israel. Ei verifică  toate obiectele din interior să nu aibă vreo sursă de foc, verifică lespedea Sfântului Mormânt şi controlează corporal pe arhiereul grec care presară vată pe mormântul Domnului. Apoi se sting toate luminile şi se pecetluieşte uşa Sfântului Mormânt cu două mari peceţi, benzi de pânză albă cu ceară şi sigilii la capete, în formă de X. Gardienii rămân de pază la uşa Mormântului până când se aprinde Sfânta Lumină.

Procesiunea pentru Vecernia Sâmbetei Mari se formează la sediul Patriarhiei Ortodoxe. Toţi slujitorii se îmbracă în odajdii albe. La ora 9 dimineaţa procesiunea se porneşte spre Biserica Sfântului Mormânt. Înainte merg patru “dragomani”, civili greci, în tinută specială, cu toiege metalice în mâini, pentru a anunţa începerea procesiunii: apoi urmează doi diaconi care duc pe mâini Sfânta Cruce care are în ea lemn din Crucea Mântuitorului. Apoi urmează cortegiul sutelor de slujitori, care străbate culoarul viu al miilor de închinători, ce umplu toate uliţele, curtea, biserica, galeriile.