PENITENCIARUL DROBETA TURNU-SEVERIN SCOATE LA CONCURS POSTURI DIN SURSĂ EXTERNĂ

Penitenciarul Drobeta Turnu-Severin scoate la concurs, din sursă externă, în vederea încadrării ca poliţist de penitenciare, 3 posturi de ofițer în cadrul sectorului reintegrare socială:

• ofițer (psiholog) – 1
• ofițer (asistent social) – 2


De asemenea, până la data de 26.10.2020, inclusiv, ora 16:00, candidații pot depune dosarele de înscriere pentru cele 9 posturi de agent scoase la concurs, din sursă externă, în cadrul sectorului economico-administrativ, respectiv:
• agent responsabil economic – 1
• agent instalator – 1
• agent gospodar – 1
• agent bucătar – 1
• agent conducător autor – 2
• agent magaziner – 1
• agent fochist – 1
• agent electrician – 1


Condiţiile necesar a fi îndeplinite de către candidaţi, probele de concurs, tematica şi bibliografia aferente pot fi consultate pe site-ul web al unității (http://anp.gov.ro/penitenciarul-drobeta-turnu-severin/despre-noi/organizare/cariera/concursuri-in-derulare/), pot fi solicitate telefonic de la structura de resurse umane a Penitenciarului Drobeta Turnu-Severin, la nr. 0252 317-749/0252 317-750, interior 106/162 precum și prin e-mail la adresa concurs-severin@anp.gov.ro.

Activităţile specifice concursului se vor derula cu respectarea normelor impuse de actualul context epidemiologic.