COMUNICARE ONLINE CU CONTRIBUABILII

Municipalitatea din Severin a pus la punct un nou sistem de comunicare între cetățeni și Direcția de Taxe și Impozite Locale. Toate actele fiscale și administrative pot fi comunicate de acum înainte prin email și fax, eliminânduse procedura clasică a plicurilor prin poștă. Pentru a beneficia de noul serviciu, trebuie depusă o cerere la registratura direcției.