CODUL FISCAL, DUPĂ NOI REGULI

Legea, care a modificat radical Codul Fiscal, promulgată de Iohannis! Președintele țării a promulgat legea ieri. Actul normativ prevede, printre altele, aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Sunt modificări fiscale substanțiale în ceea ce privește impozitarea microîntreprinderilor, a veniturilor din activități independente desfășurate de sportivi și a finanțării activităților fără scop patrimonial desfășurate de persoanele non-profit. Totul, în urma schimbarii codului fiscal. Același act normativ a venit cu simplificări cu privire la restituirea taxei de primă înmatriculare.

Potrivit noii legi, Codul Fiscal este modificat în câteva aspecte importante:

  • microîntreprinderile, ce au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și înregistrează cel puțin 2 salariați, pot opta pentru plata impozitului pe profit, începând cu trimestrul în care sunt îndeplinite aceste condiții.
  • în cazul în care o microîntreprindere efectuează sponsorizări, respectându-se prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, aceste sponsorizări diminuează cu până la 20% impozitul pe venitul microîntreprinderii datorat pentru trimestrul în care s-au înregistrat sponsorizările.
  • noua lege reglementează procedura impozitării veniturilor din activități sportive realizate în mod independent, în sensul că plătitorii de venituri pentru activitățile sportive vor reține din venitul brut al persoanelor fizice un impozit în cotă de 10%.
  • contribuabilii, ce realizează venituri din salarii, din drepturi de proprietate intelectuală sau din activități independente supuse stopajului la sursă, au dreptul să acorde un procent de 2% din impozitul pe venit către susținerea unor entități non-profit, respectiv pentru burse private sau unități de cult, respectiv un procent de 3,5% din impozitul pe venit către entități non-profit sau unități de cult ce sunt acreditați cu un serviciu social licențiat.

Varianta actualizată a Codului Fiscal, inclusiv cu normele de aplicare, poate fi consultată pe site-ul ANAF.