AMNISTIA FISCALĂ, ADOPTATĂ

Guvernul a adoptat ordonanța care prevede facilități fiscale, dar care propune și două mecanisme alternative eșalonării la plată. Cele două mecanisme sunt:

1. Măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion de lei, bazată pe un plan de restructurare, plată eșalonată și supravegherea fiscală pe perioada înlesnirii.

2. Anularea accesoriilor, în cazul datoriilor sub un milion lei, dacă obligațiile bugetare principale se achită până la 30 noiembrie 2019.

De măsurile de restructurare propuse pot beneficia doar contribuabilii care au datorii mai mari sau egale cu un milion de lei, companii de stat sau private. O astfel de măsură fiind aplicată pe o perioadă limitată de 6 luni. De asemenea, pentru debitorii sub un milion de lei se propun:

– anularea tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la 31 decembrie 2018, administrate de ANAF.

– anularea tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadență anterioară datelor

– anularea tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018, stabilite prin decizie de impunere emisă de inspecția fiscală din cadrul ANAF, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanței.

– anularea tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată anterioare datei de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată, administrate de ANAF.

În cazul contribuabililor pentru care au fost instituite popriri asiguratorii sau executorii, la data intrării în vigoare a ordonanței, în scopul acordării posibilității de a beneficia de anularea accesoriilor se reglementează posibilitatea contribuabilului de a efectua plăți din sumele indisponibilizate ca efect al popririi.

Ca urmare, măsura se va aplica temporar, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței – 30 noiembrie 2019, fiind aplicata și pentru popririle înființate înte data intrării în vigoare a ordonanței și 30 noiembrie 2019.