ABSOLVENȚII, AȘTEPTAȚI LA AJOFM MEHEDINȚI

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar sau universitar, din promoţia 2019,sunt  așteptați la AJOFM Mehedinți! Aceștia trebuie să își depună dosarele pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.

Pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, absolvenții promoției 2019 trebuie să se înscrie în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi ca șomeri neindemnizați, într-o primă fază, în termen de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii studiilor. Dacă termenul de 60 de zile calendaristice nu este respectat, prin neprezentare sau prezentare după acest termen pentru a fi înregistraţi ca şomeri neindemnizaţi, absolvenţii instituţiilor de învăţământ pierd dreptul de a mai primi ulterior indemnizaţia de şomaj.

Elevii care nu au situația școlară încheiată la unele discipline, se pot înregistra în evidențele AJOFM Mehedinti în termen de 60 de zile calendaristice de la data promovării examenelor de corigență (data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ).

Adeverinţa de absolvire a claselor terminale trebuie să conţină precizarea exactă a datei absolvirii cursurilor (zi, lună, an), potrivit ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale.Toate aceste informatii sunt disponibile la sediul AJOFM Mehedinți din Drobeta Turnu- Severin, bd Carol I nr 3, telefon 0252 / 319029.

Absolvenții, care nu locuiesc în Drobeta Turnu-Severin , pot merge la punctele de lucru ale AJOFM Mehedinți din Orșova, Strehaia, Vînju Mare, Baia de Aramă și  Cujmir.