SOLICITĂRI FERME DIN SĂNĂTATE

Reprezentanţii Federaţiei SANITAS i-au solicitat ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, acordarea stimulentului de 2.500 de lei, pentru toţi salariaţii din asistenţa socială. Astfel, acordarea acestui sprijin se cere nu doar pentru cei care au fost izolaţi la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă.

În cadrul discuţiei cu ministrul Muncii, reprezentanţii Federaţiei SANITAS au solicitat acordarea acestui stimulent, conform prevederilor Legii 82/2020.

“Guvernul nu susţine acordarea stimulentului tuturor salariaţilor din asistenţa socială, aşa cum prevede legea, motiv pentru care a iniţiat un proiect de lege care prevede ca numai salariaţii care au fost izolaţi la locul de muncă în perioada stării de urgenţă să beneficieze de un singur stimulent, în valoare de 2500 de lei. Proiectul este pe traseul legislativ”, se menţionează în comunicatul Federaţiei SANITAS.
Potrivit Legii 82 din 17 iunie 2020, “se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună, pentru personalul din domeniul asistenţei sociale şi comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea şi/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publiceť sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu aceasta destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene.


Pe de altă parte, în cadrul întrevederii de miercuri, ministrul Muncii a transmis reprezentanţilor Federaţiei SANITAS că este de acord cu prioritizarea deblocării posturilor în domeniul asistenţei sociale, dar în acest moment Guvernul nu dispune de resurse financiare suplimentare pentru acest sector, se precizează în comunicatul organizaţiei sindicale.

Reprezentanţii organizaţiei sindicale i-au mai solicitat Violetei Alexandru acordarea voucherelor de vacanţă tuturor salariaţilor.