INFORMARE APIA PENTRU MEHEDINȚENI


A fost aprobată publicarea Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafețe împădurite”. Scopul ajutorului reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri pentru împădurire şi creare de suprafeţe împădurite.