CONTINUĂ SUBSCRIERILE PENTRU TITLURILE DE STAT

Sunt noutăți pentru mehedințeni, de la ANAF. Locuitorii județului pot subscrie pentru titlurile de stat. Rata dobânzii are scadențe de un an, respectiv doi sau trei.

Titlurile de stat reprezintă o alternativă de economisire avantajoasă pentru români, având în vedere că veniturile provenind din dobânzi sunt neimpozabile, după cum ne spun reprezentanții din ministerul finanțelor.

Subscrierile realizate prin intermediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., pot fi realizate în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienții.

Valoarea minimă a unei subscrieri este de 1 leu, reprezentând prețul de emisiune al unui titlu de stat. Subscrierea de fracțiuni ale unui titlu de stat nu se acceptă. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor Publice în calitate de emitent ca urmare a emisiunii de titluri de stat vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale ce atestă calitatea de moștenitori.