STREHAIA, ȘANTIER ÎN LUCRU


Continuă șirul investițiilor în orașul Strehaia. Actualmente, sunt deschise mai multe șantiere în lucru, în tot orașul. Una dintre investiții vizează reabilitarea și modernizarea unui grup de 13 străzi, pentru care adminsitrația locală a reușit să atragă bani de la Guvern, în cadrul PNDL II.