Şi la spitale private, cu bani decontați de Casa de Asigurări

Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, care prevede că pacienții români se vor putea trata, la alegere, la privat, iar o parte din costul tratamentului ar urma să fie suportat de Casa de Asigurări de Sănătate.Diferența va fi suportată de pacient.

Principiul OUG adoptate îi avantajează, la o primă vedere, pe plătitorii de contribuții care se plâng că, atunci când își fac analizele la privat, plătesc costul integral și nu beneficiază de banii plătiți obligatoriu pe asigurarea de sănătate.

Ce prevede OUG:„Articol unic – După alineatul (2) al articolului 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc trei noi alineate, cu următorul cuprins: Asigurații care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privați care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate și ambulatoriu paraclinic, pot plăti o contribuție personală pentru a acoperi diferența dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privați și tarifele suportate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate decontate de casele de asigurări de sănătate.Contribuția personală pentru fiecare categorie de serviciu medical este afișată pe pagina de internet a furnizorilor privați de servicii medicale și se plătește în mod direct de către asigurați cu acordul prealabil în scris al acestora.Prin Contractul-cadru, aprobat prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc serviciile medicale pentru care asigurații plătesc contribuție personală, modalitatea şi condiţiile acordării acestora, precum și procedura de stabilire a nivelului contribuției personale.