’’SHADOW’’ PENTRU ELEVII CU DIZABILITĂȚI

Elevii cu cerințe educaționale speciale, din învățământul de masă, vor putea fi însoțiți, la ore, la cererea părinților, de un facilitator. Acest fapt este prevăzut într-o circulară trimisă de către Ministerul Educației tuturor școlilor. Însoțitorul poartă numele de „shadow”.

Elevii cu dizabilități ar putea fi însoțiți la școală de un facilitator, dacă părinții își doresc. Acest fapt este prevăzut într-o circulară emisă de Ministerul Educației. Astfel, în acest fel se dorește facilitarea încadrării copiilor cu dizabilități sau cu cerințe educaționale speciale, în unitatea școlară.

Un facilitator poate avea grijă de mai mulți copii cu dizabilități și, sau, CES în aceeași clasă.

Facilitatorul poate să însoțească elevul atât la ore, cât și în timpul pauzelor, în funcție de gravitatea diagnosticului.

Unitățile de învățământ care școlarizează elevi cu dizabilități includ în regulamentul de organizare și funcționare proceduri privind aprobarea prezenței facilitatorului în unitatea de învățământ, precum și modul de organizare a activității acestuia.