SFATURI PENTRU A PREVENI IZBUCNIREA UNOR INCENDII

Pentru a preveni izbucnirea unor incendii, ca urmare a folosirii focului deschis pentru igienizare, recomandăm cetăţenilor ca arderea să se execute:

  • în condiţii meteorologice fără vânt;
  • numai pe timp de zi, sub supraveghere permanentă;
  • în zone, care să nu permită propagarea focului la fondul forestier sau construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice şi de comunicaţii.

    De asemenea, cetăţenii să dispună de mijloace şi materiale pentru stingerea eventualelor incendii și să nu părăsească locul arderii înainte de a stinge focul.

    Totodată facem precizarea că arderea resturilor vegetale, a deşeurilor şi altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc deschis – emis de Primărie, cu avizul Gărzii de Mediu, și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, precum şi amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 1.000 la 2500lei.