SE DISTRIBUIE PACHETELE CU PRODUSE DE IGIENĂ, LA SEVERIN

A început distribuirea pachetelor cu produse de igienă, din tranşa a treia, la Drobeta Turnu-Severin. Începând cu data de 26 ianuarie 2021, cele 66 de unități administrativ teritoriale din judeţ au început să primească, din partea Guvernului, produse de igienă, prevăzute în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2019 – 2021.

Categoriile de persoane care beneficiază de produse de igienă, acordate în cadrul POAD,  sunt:

-familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

-familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente (persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private) şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale – numai în cazul în care există stocuri de alimente şi produse de igienă, după epuizarea distribuirii către categoriile prevăzute la primele două puncte anterior menționate.

În județul Mehedinți vor beneficia de aceste pachete un număr de 20.289 de persoane.