SANCȚIUNI PENTRU VANDALIZAREA MOBILIERULUI URBAN

În Drobeta Turnu – Severin, în ultimii ani, municipalitatea a amplasat mobilier urban în zonele, unde locuitorii au dorit acest lucru. Există, însă, și persoane care nu apreciază aceste investiții și vandalizează mobilierul urban. Acești oameni sunt pasibili de amenzi usturătoare.

Mobilierul urban se amplasează în urma unor cereri venite din partea severinenilor, și doar în zonele unde majoritatea locatarilor sunt de acord.
Chiar și în această perioadă există solicitări către primăria Drobeta Turnu-Severin pentru amplasarea unor piese de mobilier urban. Aceste cereri vor fi onorate în curând.

Conform H.C.L. 220/2011, Capitolul 1, Art.1, pct. 2:
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională murdărirea sub orice formă, distrugerea, degradarea, precum și mutarea fără drept a mobilierului urban, instalat în municipiul Drobeta Turnu-Severin, dacă prin modul de săvârșire nu constituie infracțiune
.
Nerespectarea obligațiilor, prevăzute la art. 1 se sancţionează cu amendă de la 500, la 2500 lei.