REDUCEREA BIROCRAȚIEI ȘI PREVENIREA CORUPȚIEI

Municipalitatea din Severin dorește să introducă sisteme  SMART pentru reducerea birocrației, pe baza unui proiect european. Proiectul își propune sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul municipiului Drobeta Turnu- Severin și are o valoare de circa 4 milioane de lei.

Primăria municipiului Drobeta Turnu-Severin implementează un proiect european menit să reducă birocrația de la nivelul municipalității. Este vorba de sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul municipiului.

Proiectul, în valoare 3,7 milioane de lei se implementează în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Columna și este finanțat pe Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, axa prioritară administrație publică și sistem judiciar.

Proiectul are ca obiectiv general fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și aplicarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni.Printre obiectivele specifice ale acestui proiect se numără introducerea unor mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung, dar și creșterea nivelului de cunoștințe și abilități ale personalului UAT Severin, în vederea sprijinirii măsurilor de prevenire  a corupției.