Recomandările pompierilor pentru prevenirea incendiilor în sezonul rece

Odată cu începutul sezonului rece, crește numărul incendiilor la gospodăriile cetățenilor. De cele mai multe ori, acestea se soldează cu pagube materiale, însă nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor de către cetățeni poate duce la adevărate tragedii. Anul trecut, în perioada sezonului rece, la nivelul județului Mehedinți, două persoane și-au pierdut viața.

În perioada octombrie 2019 – martie 2020, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al județului Mehedinți a intervenit pentru stingerea a 100 de incendii manifestate la locuințe și gospodării cetățenești. Cele mai multe dintre acestea au izbucnit la coșurile de fum (31), 21 ca urmare a folosirii instalațiilor electrice defecte, cu improvizații sau suprasolicitate și 12 au fost cauzate de nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la folosirea aparatelor de gătit sau a mijloacelor de încălzire. Alte 36 au fost determinate de: folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiu (15), focul deschis în spații deschise (11), focul deschis folosit în spații închise (4), iar 6 din alte cauze.

Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente nedorite, care se pot solda nu doar cu pagube materiale însemnate, ci și pierderi de vieți omenești, ISU Mehedinți face recomandări privind respectarea regulilor și măsurilor ce trebuie respectate pentru siguranţa cetățenilor:
• este obligatorie verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului;
• în podurile clădirilor, coşurile se tencuiesc, atât pe interior, cât și la exterior, şi se dau cu var, pentru a se observa cu uşurinţă eventualele fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere;
• coşurile de fum trebuie izolate termic faţă de elementele combustibile ale planşeului sau acoperişului ( grinzi, astereală de lemn şi alte asemenea);

• ESTE INTERZIS a se folosi coşurile de zid necurăţate;
 se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri electrice fără defecţiuni sau improvizații;
 se vor utiliza numai siguranţe omologate în tablourile electrice;
 se va evita suprasolicitarea instalațiilor electrice;
 folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate este interzisă;
 depozitarea materialelor combustibile se va face la o distanţă mai mare de un metru faţă de sobele metalice şi de 50 de cm la sobele de cărămidă sau teracotă;
 cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat și se vor stinge cu apă;
o verificarea etanșeității buteliei de aragaz se va face cu emulsie formată din apă și săpun;
o aprinderea focului la aragaz se va face după principiul ”gaz pe flacără”.