Proiect de Lege: şi copiii personalului nedidactic si contractual vor fi scutiţi de taxe de admitere la universitate şi vor avea gratuitate in cămine

Copiii personalului nedidactic si contractual vor fi scutiti de taxe de admitere la universitate si vor avea gratuitate in cămine, conform unui proiect de lege depus in Parlament de peste 20 de deputaţi. Momentan, doar copiii personalului didactic beneficiază de aceste gratuitaţi, fapt considerat de iniţiatorii proiectului ca “inechitate socială”.

LEGE

privind modificarea art. 277 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale

Articolul unic

Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,

Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica

dupa cum urmeaza:

1. La articolul 277, alin. (1) si (2), se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 

“(I) Copiii personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic si contractual aflat in activitate sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior, indiferent de numarul de inscrieri, si beneficiaza de gratuitate la cazare in camine si internate.

(2) Beneficiaza de prevederile alin. (1) si copiii personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic si contractual pensionat din sistemul de invatamant, precum si copiii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de invatamant.”

Initiatorii proiectului de lege explica motivele pentru care si copiii personalului nedidactic si contractual ar trebui sa aiba aceleasi beneficii ca cei ai personalului didactic.

“Observam ca doar copiii personalului didactic si didactic auxiliar in activitate si pensionat beneficiaza de scutirea taxei de inscriere la concursul de admitere in invatamantul superior si de gratuitate in camine si internate. Mai mult, sunt unele universitati precum Universitatea din Bucuresti, care incalca legea si limiteaza acordarea acestei facilitati doar pentru o inscriere/ ciclu de studii.

Avem, pe de alta parte, o serie de persoane care desfasoara activitate de secretariat-administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire in institutiile de invatamant preuniversitar, inspectorate scolare judetene si case ale corpului didactic care au fost excluse

de la aceste masuri de securitate sociala, desi muncesc alaturi de personalul didactic si auxiliar.

Prin modificarea art. 277, alin. (1) si (2) din Legea nr. 1/2011 ne propunem sa includem si copiii personalului nedidactic si contractual din invatamantul preuniversitar in categoria persoanelor care beneficiaza de scutire a taxei de inscriere la concursurile de admitere din invatamantul superior, precum si de gratuitate in camine si internate”, este mentionat in expunerea de motive.

Cand ne referim la personalul nedidactic si contractual din invatamantul preuniversitar avem in vedere functii de executie precum portar, paznic, pompier, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier, ingrijitor, sofer, muncitor calificat si necalificat, maistru etc. Toate aceste categorii de personal au, conform Legii nr. 153/2017, salarii de pana in 2950 lei brut/luna.

Potrivit initiatorilor proiectului de lege, aceasta scutire de taxe a angajatilor din invatamant nu va avea impact asupra bugetului deoarece taxele pentru examene si cazarile sunt suportate de universitati.  

In prezent, legea prevede: “copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate sunt scutiti de la plata taxelor de inscrierile la concursurile de admitere in invatamantul superior si beneficiaza de gratuitate la cazare in camine si internate”.
 

De acesta prevedere beneficiaza si copiii personalului didactic si didactic auxiliar pensionat, precum si copiii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de invatamant.

Ramane de vazut daca proiectul de lege va primi votul pozitiv al celor doua Camere si daca legea va fi adoptata.