NOI REGULI PENTRU BISERICI

Bisericile, obligate să se înregistreze la ANAF, dacă vor reduceri de taxe! Agenția Națională de Administrare Fiscală supune dezbaterii publice o procedură, prin care bisericile din România vor fi obligate să se înregistreze la ANAF dacă vor să primească reduceri la plata taxelor.

ANAF supune dezbaterii publice Procedura privind organizarea Registrului entitãților de cult pentru care se acordã deduceri fiscale. Înscrierea în registru se solicitã de cãtre unitatea de cult, prin depunerea formularului 163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entitãților/unitãților de cult pentru care se acordã deduceri fiscale.

Cererea se completeazã cu ajutorul aplicației informatice afișatã pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscalã și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanțã.  Împreunã cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune și certificatele de atestare fiscalã eliberate de organele fiscale locale, în a cãror evidențã aceasta este înregistratã ca plãtitor de impozite și taxe locale.