MĂNĂSTIREA CUȚUIEȘTILOR, ÎN PROCES DE RESTAURARE

Sunt noutăți pentru enoriașii din comuna Broșteni. Parohia Broșteni, în parteneriat cu Consiliul Local – Primăria Broșteni și Asociația ,,Fiii Lupșei”, a susținut, pe 15 decembrie, conferința de încheiere a  proiectului ,,Elaborarea documentației tehnico-economice pentru biserica Sfinții Împăraţi a fostei mănăstiri a Cuțuieștilor din Broșteni”.

Lansarea oficială a proiectului a fost făcută printr-o Conferință de Presă ce a avut loc pe data de 8 septembrie la Centrul Turistic pentru activități Culturale și Sportive din satul Lupșa de Jos.

Prin proiectul ,,Elaborarea documentației tehnico-economice pentru biserica Sfinții Împărați a fostei mănăstiri a Cuțuieștilor din Broșteni, județul Mehedinți”, finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice, având ca beneficiar Parohia Broșteni, Consiliul Local – Primăria Broșteni și Asociația Fiii Lupșei, a fost  realizat un prim-pas în demersul de restaurare al acestui monument, înscris în Lista Monumentelor Istorice. Proiectul, după cum reiese și din titlu, a avut drept scop elaborarea de către specialiști a documentației tehnico-economice, cu toate condițiile impuse de un obiectiv patrimonial de o asemenea valoare, documentație absolut necesară accesării de fonduri în vederea restaurării efective.  Perioada de implementare a fost 13 August – 30 Noiembrie 2020, bugetul total fiind de 154.946 lei, din care 15.000 lei reprezintă contribuția proprie.

Localitatea mehedințeană Broșteni, deși relativ tânără, dacă este privită ca individualitate, își înfige rădăcinile în trecutul glorios al codrilor strămoșești brăzdați aici de râul cu apă curată, numit de daci Mutru sau Motru. Biserica ce poartă hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena stă mărturie a acestei realități de aproape două veacuri, încăpățânându-se parcă să se plece în fața vicisitudinilor vremii, asemenea celor care au ctitorit-o și celor pe care i-a slujit și au slujit-o.

Ridicat în prima jumătate a secolului al XIX-lea (1830-1840), edificiul ecleziastic își spune încă istoria tuturor celor care îi trec pragul, însă din ce în ce mai stins. Această sfântă și dumnezeiască biserică, ce prăznuiește hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena, s-a zidit din temelie de dumnealui jupân Constantin Cuțui la leatul 1836 și s-a zugrăvit cu toată cheltuiala și osteneala dumnealui coconu Mihalache sin Constantin Cuțui la leat 1840, în zilele împăratului nostru Nicolae Pavlovici, luna august 10, Constantin Z(ugravul) – pisania din pronaos. Biserica Cuțuieștilor, o emblemă a comunei Broșteni alături de Cula ridicată de aceeași familie și de Bisericuța de lemn din Sălcii, așteaptă parcă neputincioasă întoarcerea celor de altădată. De peste o jumătate de veac îndură necontenit rănile produse fie de ateismul comunist, fie de neglijența noastră, a celor de azi.