ISU Mehedinți recrutează candidați pentru Facultatea de Pompieri și Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Până pe 27 iulie 2020, persoanele interesate să devină ofițeri în domeniul situațiilor de urgență, se pot înscrie pentru participarea la concursurile de admitere organizate în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, respectiv Facultatea de Pompieri și Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative.

În cadrul Facultății de Pompieri, programul de studii “Instalaţii pentru construcţii – pompieri”, au fost scoase la concurs 40 de locuri, dintre care un loc pentru romi şi 2 locuri pentru candidaţii proveniţi din sistemul de protecţie socială, iar în cadrul Facultății de Ştiinţe Juridice şi Administrative sunt disponibile 13 locuri, alocate IGSU, programul de studii”Drept”.

Cererea-tip de înscriere se completează în mod lizibil, se semnează şi se depune la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi, de către candidaţii cu domiciliul sau reşedinţa înscrisă în cartea de identitate în judeţul Mehedinţi, până la data de 27 iulie 2020, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-15.00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică în intervalul orar 08.00-15.00.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale şi criterii specifice:
a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/ în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale, criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii de la Facultatea de Pompieri;
n) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 04 august 2020. Tot până la aceeași dată, se va realiza evaluarea psihologică a candidaților la unitatea de recrutare, conform planificării.

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice va avea loc în perioada 24 – 29 august 2020, iar proba de evaluare a cunoștințelor între 01 – 02 septembrie a.c. Probele de concurs se susţin potrivit arondării în următoarele centre de selecţie:
a) în cadrul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti pentru candidaţii înscrişi la Facultatea de Pompieri;
b) în cadrul Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani pentru candidaţii înscrişi la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative (programul de studii „Drept”) din judeţele: Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt și Vâlcea.

Repartizarea și planificarea pentru evaluarea performanţei fizice şi de evaluare a cunoştinţelor se realizează de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și sunt aduse la cunoștința candidaților, în timp util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, precum și al celorlalte centre zonale de selecție.

Informaţiile complete privind admiterea sunt postate la sediul inspectoratului, dar şi pe site-ul instituţiei la adresa www.isumehedinti.ro, secţiunea Despre instituție – Organizare – Carieră. Cei interesaţi pot obţine detalii suplimentare şi la Serviciul Resurse Umane din cadrul ISU “Drobeta”, telefon 0252/311212.

SURSĂ: COMUNICAT ISU MEHEDINȚI