Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți, acțiune de verificare a legalității privind articolele pirotehnice

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, a derulat în perioada 02.12.2020 – 08.01.2021, o acțiune de verificare a legalităţii privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea articolelor pirotehnice utilizate în activitățile deținătorilor.

Această acţiune a fost motivată de unele evenimente grave petrecute anii anteriori în țară şi străinătate care s-au soldat cu explozii şi incendii de mari proporţii la depozite de articole pirotehnice, ce au fost distruse în totalitate. Aceste evenimente au provocat mari pagube materiale şi chiar umane, repercusiunile făcându-se resimţite pe o suprafaţă considerabilă în jurul acestor depozite.

Un alt motiv pentru desfăşurarea acţiunii a fost faptul că în perioada sărbătorilor se înregistrează cazuri frecvente de vătămări corporale produse prin utilizarea articolelor pirotehnice de către copii sub vârsta de 18 ani.

Având în vedere cele arătate, la efectuarea de controale la deţinătorii de astfel de articole s-a verificat dacă:

  • aceştia sunt autorizaţi conform legii de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinţi şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mehedinţi;
  • mişcarea articolelor pirotehnice, respectiv intrarea şi ieşirea acestora se face în baza documentelor prevăzute de lege;
  • transportul articolelor respective se face conform prevederilor legale;
  • depozitarea acestora este conformă;
  • daca nu sunt depăşite cantităţile aprobate pentru a fi depozitate;
  • articolele sunt etichetate conform legii şi au aplicate instrucţiuni de utilizare în limba română.

„Inspectorii de muncă au acordat o atenție deosebită modului de completare a autorizațiilor acordate conform Legii nr. 126/1995, modificată și  completată, precum și a H.G. nr. 536/2002.

Este de menţionat faptul că, în situaţia în care a fost cazul, în baza protocolului încheiat între Inspecţia Muncii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, inspectorii de muncă din cadrul ITM Mehedinţi au colaborat şi cu organele de poliţie.

S-au efectuat 4 controale la agenții economici din județ privind verificarea modului în care se respectă  prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice.

Pentru neconformităţile depistate în urma verificărilor efectuate de către inspectorii de muncă, au fost dispuse măsuri de remediere, un angajator fiind sancționat contravenţional.”, se arată într-un comunicat de presă ITM Mehedinți.