INFRASTRUCTURĂ ÎN SPRIJINUL INVESTITORILOR

Municipalitatea tratează cu mare atenție zonele industriale ale urbei noastre și investește în modernizarea infrastructurii rutiere din jurul acestora. Cel mai bun exemplu este asfaltarea unui drum de acces către investitorul japonez de pe fosta platformă CELROM. Drumul a fost realizat din fondurile proprii ale municipiului și facilitează accesul angajaților și al camioanelor de marfă.