I.S.U. DROBETA A ORGANIZAT, JOI, 20 FEBRUARIE, ULTIMUL SEMINAR, DIN CELE ŞASE PLANIFICATE ÎN CADRUL PROIECTULUI TRANSFRONTALIER

Activitatea a avut loc în municipiul Drobeta Turnu-Severin şi a fost condusă de inspectorul şef al ISU Mehedinţi. În prezenţa prefectului judeţului Mehedinţi, a reprezentanţilor autorităţilor judeţene şi locale din 11 unităţi administrativ-teritoriale: Drobeta Turnu Severin, Malovăţ, Şimian, Hinova, Husnicioara, Brezniţa Ocol, Izvoru Bârzii, Bâlvăneşti, Ilovăţ, Şişeşti şi Căzăneşti, pompierii au evidenţiat principalele aspecte ce trebuie urmărite în cazul gestionării situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii şi cutremure, cu accent pe acţiunile şi măsurile care trebuie luate pentru limitarea efectelor şi restabilirea stării de normalitate.

Pe esplanada Fântânii Cinetice a fost expusă o parte din tehnica de intervenţie achiziţionată în cadrul proiectului, fiind prezentate şi echipamentele individuale de protecţie pentru intervenţiile în cazul cutremurelor şi inundaţiilor.


O verigă importantă în procesul gestionării situaţiilor de urgenţă rămâne cetăţeanul. Acţiunile pompierilor şi autorităţilor locale, urmăresc conştientizarea acestuia asupra pericolelor la care se expune atunci când nu respectă măsurile şi modul de comportare impuse de anumite situaţii.

Un segment aparte, care poate fi modelat în spriritul unei culturi preventive, îl reprezintă elevii. În acest sens, pompierii mehedinţeni au fost prezenţi în unităţile de învățământ din localităţile Malovăţ, Şimian, Hinova, Brezniţa Ocol, Izvoru Bârzii şi Bâlvăneşti, unde au desfăşurat campanii de informare şi educare preventivă a elevilor în vederea formării unui comportament adecvat în cazul producerii situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii şi cutremure.

Pe timpul acestor acţiuni au fost desfăşurate lecţii deschise şi au fost distribuite broşuri şi pliante ce conţin reguli de comportare, dar şi măsurile ce se impun a fi luate înainte, pe timpul şi după producerea situaţiilor de urgenţă.

Activităţile, desfăşurate de către ISU Mehedinţi în cadrul proiectului, vor continua şi astăzi, în patru instituţii de învăţământ din municipiul Drobeta Turnu Severin. Acestea sunt incluse în Proiectul „Întărirea capacităţii autorităţilor române şi sârbe de a reacţiona în caz de inundaţii şi cutremure”, derulat prin Programul Interreg – IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, în care inspectoratul nostru este partener.