FERMIERII, AȘTEPTAȚI SĂ DEPUNĂ CEREREA PENTRU MOTORINĂ

Fermierii mehedințeni sunt așteptați la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pentru a depune cererile de motorină. Data este 31 iulie.

Fermierii pot depune la APIA cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină aferente Trimestrului II al anului 2020.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătură și vor purta sintagma “conform cu originalul”.

Cererile pot fi transmise de către fermieri prin mijloace electronice (poșta electronică, fax etc) / servicii poștale / încărcate pe serverul extern pus la dispoziție de APIA. La Centrul județean APIA Mehedinți, 228 fermieri au obținut acorduri pentru decontarea motorinei utilizată în agricultură în anul 2020.