FACILITĂȚI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI

Instituirea unor facilități fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial! Astfel, se aduce la cunoștiința contribuabilor interesați faptul că, potrivit ordonanței de Guvern nr. 6/2019, aceștia pot beneficia de anumite facilități fiscale. Ordonanța are două capitole, primul se referă la restructurarea unor obligații bugetare, iar cel de-al doilea se referă la anularea unor majorări, dobânzi  și penalități de întârziere.

 În scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii insolvenței, debitorii, persoanele publice de drept public sau privat, dar și unitățile administrativ-teritoriale, aflate în dificultate financiară își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018.

Prin obligațiile bugetare, se înțelege plata oricărei sume, care se cuvine bugetului general, existente în evidența organului fiscal central, în vederea recuperării. Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât cele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperarea organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019, până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Conținutul planului de restructurare cuprinde următoarele:

-prezentarea cauzelor și amploarea dificultății financiare a debitului, precum și măsurile luate de debitor;

-situația patrimonială a debitorului;

-informații referitoare la cauzele pentru care debitorul nu poate beneficia de eșalonarea la plată;

-măsurile de restructurare a debitorului și modalitățile prin care debitorul înțelege să depășească starea de dificultate financiară.

Pentru obținerea acestor facilități este nevoie de depunerea unei cereri. De asemenea, trebuie îndeplinite și anumite condiții printre care: plata obligațiilor fiscale care au generat aceste accesorii aferente de factorul unor debite prestate la data de 31 decembrie 2018, dar trebuie achitate și obligațiile principale anului 2019 și accesoriile aferente acestora.

Termenul limită este de 15 decembrie 2019 de depunere acestei cereri pentru a beneficia de facilitățile oferite de ordonanță. Cererea se depune la organul fiscal la care este în evidență contribuabilul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *