DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI, MĂSURI RESTRICTIVE CU PUBLICUL

În temeiul Decretului nr. 195 din data de 16 martie 2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis de Președintele României, publicat în M.O. nr.212/16.03.2020, începând de astăzi, D.G.A.S.P.C. Mehedinți impune anumite măsuri pentru limitarea riscului de răspândire a infecţiei cu COVID-19.

Având în vedere contextul existenței riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus, în România, în scopul asigurării protecției beneficiarilor și a securității și sănătății lucrătorilor se instituie următoarele măsuri temporare:
-Cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică.
-Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.
-Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de funcționare, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.