CRESC TARIFELE RCA

Veste proastă pentru proprietarii de autoturisme! Tarifele de referință RCA cresc anul acesta, comparativ cu cele publicate în noiembrie 2018.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat noile tarife de referinţă pentru 2019. Din păcate pentru soferi, acestea sunt mai mari ca cele publicate in noiembrie 2018. Din analiza tarifelor de referinţa pentru persoane fizice, pentru fiecare segment de risc, rezultă că evoluţiile sunt generate, in principal, de dinamica structurii asiguraţilor RCA in funcţie de clasele de bonus-malus.

Aşadar, din martie 2019 urmează să avem ca tarife de referinţă pentru RCA, la persoanele fizice, sume cuprinse între 659 de lei si 1400 de lei, în funcţie de capacitatea cilidrica a maşinii, dar si de vârsta proprietarului.

Pesoanele judridice vor plăti sume cuprinse intre 1063 lei si 1345 lei, in functie de capacitatea cilindrica a autoturismului.

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto este un contract incheiat între proprietarul unui vehicul, persoană fizica sau juridica si o societate de asigurari care are dreptul de a practica asigurarea RCA pe teritoriul Romaniei. Proprietarul unui vehicul trebuie să deţină un contract RCA valabil pe toată perioada in care vehiculul este înmatriculat/înregistrat, chiar dacă acesta nu este utilizat.

Asigurarea obligatorie RCA este valabilă pe teritoriul României, teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene si cele apartinând Spaţiului Economic European, teritoriul statelor care leagă direct doua ţări membre ale Uniunii Europene în care nu exista birou naţional. Asigurarea RCA are doua scopuri: protecţia financiara a celui vinovat de producerea accidentului precum si protecţia financiara a persoanei păgubite, in urma unui accident.