CONFLICT ÎNTRE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MEHEDINȚI ȘI ÎNVĂȚĂTORUL ALIN MARINESCU

Învățătorul Alin Marinescu, director adjunct al Liceului Tehnologic “Matei Basarab” din Strehaia, solicită postului de televiziune Tele2 Drobeta un drept la replică, referitor la știrea din data de 23.09.2019. Acesta consideră că afirmațiile reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți au fost nefondate și eronate.

Vă prezentăm integral solicitarea:

Referitor la afirmațiile reprezentanților IȘJ Mehedinți din data de 23.09.2019 îmi exprim dreptul la replică:
Inspectorul școlar general Alin Ion Tomoescu m-a obligat începând cu 13.09.2019 să-mi părăsesc postul de învățător pe care sunt titular la Școala Gimnazială “Mihai Viteazu” Strehaia și să predau orele de geografie la Liceul Tehnologic” Matei Basarab” Strehaia pentru simplul fapt că incomodez actuala conducere a Școlii Gimnaziale Strehaia.
Precizez că am ocupat, prin concurs, postul de director adjunct la Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Strehaia din anul 2017, iar până la 31.08.2019 am fost detașat în interesul învățământului pe postul de director al Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazu” Strehaia.
Între cele două unități există din anul 2017 o situație tensionată, urmare a dorinței primarului localității Strehaia de comasare a celor două unități școlare.
Acest lucru se află în litigiu la instanțele de judecată, hotărârea de comasare fiind, la acest moment suspendată de Curtea de Apel Craiova.
Inspectorul Școlar General al IȘJ Mehedinți a emis decizia 729/13.09.2019, în care, la art. 2, mă obligă să predau la Liceul Tehnologic “ Matei Basarab” Strehaia.
Fac mențiunea că sunt profesor pentru învățământ primar Școala Gimnazială “Mihai Viteazu” Strehaia și la Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Strehaia nu există clase de învățământ primar.
Decizia cu nr. 729/13.09.2019 intră în contradicție cu prevederile art. 20, alin (2), din OMEN 5460/2018, cu modificările și completările ulterioare: “În situaţia în care cadrele didactice care au ocupat, prin concurs, funcţii de director sau de director adjunct în alte unităţi de învăţământ decât cele în care sunt titulare, nu au posibilitatea de a efectua obligaţia de predare în unităţile de învăţământ în care acestea sunt titulare, comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar identifică posturile didactice/catedrele incomplete care pot asigura efectuarea de către acestea a obligației de predare în unităţile de învăţământ în care au ocupat funcţii de director sau de director adjunct sau în unităţi de învăţământ apropiate şi va publica aceste posturi cu menţiunea “Post pentru stabilirea obligației de predare director/director adjunct”. În etapa de detaşare în interesul învăţământului, în perioada prevăzută de Calendar, inspectorul şcolar general emite decizia de detaşare în interesul învăţământului a cadrelor didactice respective pe aceste posturi didactice/catedre incomplete.”
În acest moment clasa de învățământ primar la care am funcționat până la data de 13.09.2019 nu are învățător la clasă, deoarece cadrele didactice care s-au prezentat au renunțat la post, iar părinții sunt nemulțumiți, copiii fiind lăsați singuri plecând de la școală, mai devreme către casă, fiind predispuși la diverse riscuri pentru asigurarea securității acestora.
Menționez că nu mi-am dat acordul pentru a preda ore de geografie la Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Strehaia și această unitate nu știe cum să mă încadreze, nefiind prins în nicio etapă de mobilitate așa cum sunt specificate în OMEN 5460/2018.
Fac precizarea că în învățământul preuniversitar nu există funcția de DIRECTOR GENERAL.
La nivelul județului Mehedinți există aproximativ 40 de cadre didactice pentru învățământ primar sau preșcolar care ocupă funcție de director , subsemnatul fiind singurul care a primit decizie de părăsire a postului de titular. Chiar la Școala Gimnazială ” Mihai Viteazu” Strehaia există o doamnă învățătoare care este director la Școala Gimnazială din Greci (la 15 KM de Strehaia) iar postul îl ține la Strehaia, acest lucru nefiind la limita imposibilului așa cum afirmă reprezentații ISJ Mehedinți.
Menționez că am acționat în judecată atât civil cât și penal organizarea concursului de ocupare a funcției de director la Școala din Strehaia de către IȘJ Mehedinți, până în acest moment nefiind dată nicio decizie definitivă.
Următorul termen al procesului este pe 30.09.2019 la Tribunalul Mehedinți.
Inspectorul Școlar General informează eronat telespectatorii că subsemnatul a pierdut procesul și că instanța a constatat că organizarea concursului a fost temeinică și legală. Am încercat să suspend numirea noului director la Școala din Strehaia, dar neputând dovedi prejudiciul material personal, în primă instanță s-a respins această suspendare. În acest moment aștept hotărârea pentru a declara apel. Instanța a precizat că este inadmisibil suspendarea efectelor tabelului cu rezultate deoarece se afectau 25 de unități școlare și a considerat că trebuie să se judece procesul integral.
Consider că IȘJ Mehedinți acționează abuziv și discreționar, aducând vătămări grave atât cadrelor didactice de la Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Strehaia cât și a elevilor.
Se încearcă desființarea acestei unități de învățământ din rațiuni electorale, iar subsemnatul, în calitatea de director pe care am avut-o, am luptat permanent pentru păstrarea identității Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazu” Strehaia.

Marinescu Alin