ATENȚIE, ȘOFERI! REGULI NOI PENTRU MAȘINILE ABANDONATE

Legea nr. 97 din 2020 a intrat în vigoare. Astfel, conducătorii auto și proprietarii de mașini riscă sancțiuni noi.

Legea privind privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, a fost modificată. Așadar, Legea nr. 97 din 2020 introduce noi clarificări și amenzi mai mari cu privire la ridicarea mașinilor de pe domeniul public sau privat al statului sau administrațiilor locale.

“Vehicul fără stăpân” înseamnă de acum vehiculul de orice categorie, fără plăcuță de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, ori înmatriculate în străinătate, staționat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deținător legal este necunoscut.

“Vehicul abandonat” înseamnă de acum vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel putin 6 luni, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă exista indicii temeinice ca acesta nu respectă condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice.
Conform Legii nr. 97/2020, refuzul de a prelua vehiculul ridicat constituie contravenție și se sancționează. Amenda pleacă de la 1.000 de lei și poate ajunge până la 2.000 lei.

Pe lângă asta, vehiculul trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale de pe a cărei raza teritoriala a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului și, în funcție de starea acestuia, urmează a fi valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau predat unității de colectare și valorificare a deșeurilor.
Restituirea vehiculului către proprietarul sau deținătorul legal se face pe baza de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care revendică vehiculul face dovada achitării tuturor taxelor, a impozitelor și amenzilor prevăzute de lege, aferente respectivului vehicul.

Legea nr. 97/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 560/2020, așadar este în vigoare și se aplică!