AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE, PUȚINI BENEFICIARI

În această perioadă se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire! Mulți severineni și-ar dori să poată beneficia de acești bani dar, nu se încadrează! Principala condiție de acordare este ca solicitantul să aibă venituri mai mici decât nivelurile stabilite de lege.

Acest sprijin este acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011. Ajutorul pentru căldură este oferit de către statul român acelor persoane care au venituri prea mici pentru a-și permite costul integral pentru încălzirea locuinței și se oferă timp de cel mult cinci luni pe an, în perioada sezonului rece, adică între lunile noiembrie și martie.
Astfel, în cazul energiei termice, ajutorul poate fi obținut de familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de până la 786 de lei și de persoanele singure cu un venit net mediu lunar de maximum 1.082 de lei.


În cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană, persoana singură sau membrul de familie, trebuie să fie, în principiu, de cel mult 750 de lei.
Severinenii, care se încadrează, trebuie să depună cererile la asociațiile de proprietari până la data de 15 noiembrie 2019.