ADMITEREA LA FACULTATEA DE LITERE, ONLINE

Facultatea de Litere – Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin, din cadrul Universității din Craiova, își așteaptă noii studenți. Cei, interesați de cele două specializări ale facultății, respectiv Limba și Literatura Română- o limbă și literatură străină (franceză/engleză) și Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, se pot înscrie online pe site-ul www.ucv.ro.

Criteriul de admitere la facultatea de litere, specializarea Limba și Literatura Română o limbă și literatură universală (franceză sau engleză) este în proporție de 100% media obținută la examenul de bacalaureat. În ceea ce privește cea de-a doua specializare- PIPP, în data de 17 iulie va avea loc proba eliminatorie, ce constă în două etape.
Avantajele viitorilor studenți sunt: burse de merit, burse sociale, burse în străinătate prin intermediul programului Erasmus, dar și transport gratuit.

De asemenea, în perioada 19-23 iulie va avea loc confirmarea locurilor la buget și taxă, achitarea taxei de înmatriculare și semnarea contractului de studii.

În ceea ce privește programul de master- consiliere educațională și dezvoltarea carierei, înscrierile vor avea loc în perioada 13-14 iulie, urmate de concursul de admitere, pe data de 15 iulie, care va consta în atașarea la dosar a unui eseu motivațional. Ierarhizarea se va face în funcție de media anilor de studiu din ciclul universitar de licență.