6,27% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Mehedinți la sfârșitul lunii august 2020

La sfârșitul lunii august 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți erau înregistrați 6.499 șomeri (din care 2.908 femei), rata șomajului fiind de 6,27%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 6,46%, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,19pp.
Din totalul de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Mehedinți, 1.667 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4.832 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4.699 șomeri provin din mediul rural și 1.800 din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale (2.829) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Mehedinți (43,53%), urmati de cei cu studii liceale (1.339, 20,6%), studii primare (1.258, 19,36%), studii profesionale (847, 13,04%), studii superioare (138, 2,12%) si studii postliceale (88, 1,35%).

Structura șomerilor înregistrati pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, funcție de vârsta acestora, se prezintă astfel: 2.854 persoane foarte greu ocupabile, 1.855 greu ocupabile, 534 mediu ocupabile, iar 1.256 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.