1.500 de lei, prima de inserție pentru absolvenții care se angajează. Condiții de acordare

Absolventii instituțiilor de învățământ si absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, pot primi 1.500 de lei prima de inserție. Pentru a beneficia de acești bani, ei trebuie să se înregistreze la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și să se încadreze în muncă în termen de 60 de zile de la absolvire.În cazul absolvenților de liceu, aceștia se pot înscrie indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat.

Termenul de 60 de zile începe din ziua încheierii fiecărui an școlar, conform calendarului anunțat de minister.Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.Prima de inserție se plătește absolvenților în două tranșe, astfel, 50% în luna următoare încadrării, iar restul de 50 % după 12 luni de la angajare.

Persoanele care beneficiază de prima de inserție au dreptul la menținerea primei acordate și în situația în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le înceteaza raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în condițiile în care încadrarea în muncă la cel de-al doilea angajator se realizează în aceleași condiții, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Prima de inserție egala cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință (ISR) în vigoare la data încadrării (in prezent ISR = 500 de lei)Absolvenții beneficiază de dreptul sub forma de prima de inserție o singură dată pentru fiecare dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului național de învățământ: învățământ secundar superior – ciclul inferior al liceului; învățământ secundar superior – ciclul superior al liceului sau învățământ profesional; învățământ terțiar nonuniversitar – învățământ postliceal sau învățământ superior.